Көрсөтүлүүдө: Президенттик администрациянын Жарандык боюнча комиссиясы

Kyrgyz News
Жарандык да сатылуудабы?
Жазган:

Жарандык берүүгө байланыштуу маселелерде коррупциялык көрүнүштөргө арыздангандар көбөйгөнү, ортомчулук менен алек болуп жарандыкты бизнеске айландыргандар арбын. Мындай маалыматты Президенттик администрациянын Жарандык боюнча комиссиясынын катчылыгы таратты. Маалыматта,…